معرفی

مشخصات فردی

حسن عباسی

نام - نام خانوادگی : حسن   عباسی

پست الکترونیکی : (h_abbasi@azad.ac.ir) or (hassan.abbasi.iau@gmail.com)

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران - سازه
رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی عمران - سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه وینزر، وینزر، کانادا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران - سازه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه پلی تکنیک رایرسون، تورنتو، کانادا

رشته و گرایش تحصیلی فوق دکتری : مدلسازی عددی کامپوزیت فولاد و بتن با رابط گل میخ تحت تاثیر بارگذاری استاتیکی و سیکلی
دانشگاه اخذ مدرک فوق دکتری : دانشگاه پلی تکنیک رایرسون، تورنتو، کانادا

سوابق اجرایی

 • گروه مهندسی سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران        1393 تاکنون
 • مدرس و محقق   

 - ارائه دروس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان رشته مهندسی عمران- سازه و عمران-زلزله

 - راهبری و تعریف پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری

 - تهیه مقالات علمی برای کنفرانس ها و ژورنالهای معتبر

 

 • گروه مهندسی سازه ، دانشگاه پلی تکنیک رایرسون، کانادا    1388 تا 1393
 • دستیار تحقیقاتی و تدریس   

- انجام تست های آزمایشگاهی روی پانل های ساندویچی فوم - چوبی و فوم- بتنی تحت بارهای ثقلی و جانبی

-  تهیه مدل عددی روی پانل های ساندویچی فوم  - چوب و فوم- سیمان تحت بارهای ثقلی و جانبی

-  انجام مطالعه روی پارامتر های موثر بر پانل های ساندویچی فوم  - چوبی و فوم- بتنی تحت بارهای ثقلی و جانبی

 
 •  گروه مهندسی سازه و محیط زیست، دانشگاه وینزور، کانادا    1386 تا 1388
 • دستیار تحقیقاتی و تدریس   

- انجام تست های آزمایشگاهی روی اتصالات برج های مخابراتی با استفاده از یک و دو پیچ  

- تهیه مدل عددی روی اتصالات برج های مخابراتی با استفاده از یک و دو پیچ  

-   انجام مطالعه روی پارامتر های موثر روی اتصالات برج های مخابراتی با استفاده از یک و دو پیچ

 

 • گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران        1375 تا 1386
 • مدرس و محقق   

- ارائه دروس کارشناسی برای دانشجویان رشته مهندسی عمران - عمران و عمران - آب

- تهیه مقالات علمی برای کنفرانس ها و ژورنالهای معتبر

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

 • عضویت در " انجمن هیدرولیک ایران" ، "کمیته سیستمهای توزیع و انتقال آب" از سال 1377 تاکنون.
 • کمیته هیدرولیک سدها (IRCOLD) - عضویت در "کمیته ملی سدهای بزرگ ایران از سال 1377 تاکنون.
 • عضو انجمن مهندسین عمران کانادا (CSCE) از سال 1385 تاکنون.
 • عضو انجمن مهندسین عمران آمریکا (ASCE) از سال 1389 تاکنون.


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

 • اعضای بتنی با آرماتورهای FRP و GFRP
 • مطالعات آزمایشگاهی بر روی تکنولوژی بتن (علم مواد و مواد برگشت پذیر)
 • بتن با مقاومت بالا با استفاده از نانوتکنولوژی
 • پانلهای سازه ای کامپوزیت مثل SIP و CSIP
 • بتن مقاومت بالا در پلهای مستقیم و خمیده
 • اندرکنش آب و سازه (FSI) و خاک و سازه (SSI)
 • آنالیز و طراحی بهینه اتصالات سازه های فولادی
 • تصحیح روابط آئین نامه ای و تحلیل قابلیت اطمینان
 • ترمیم سازه های بتنی با استفاده از ورقه های FRP
 

 نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی عمران

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسي - گروه عمران

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 8

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران (سازه)

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-06-01

حسن عباسی
حسن عباسی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسي - گروه عمران
مرتبه علمی :
    استادیار
^